Rekisteriseloste

Asiakkaidemme tietojen suojaaminen ja yksityisyyden kunnioittaminen on meille  erittäin tärkeää. Haluamme sinun tietävän, miten käsittelemme tietojasi! Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia ylläpitämiämme verkkosivustoja, tuotteita ja palveluja, joissa kerätään henkilötietoja.

Tarkemman tietosuojaselsoteemme voit pyytää myös sähköpostitse PDF-tiedostona osoitteesta info@emmicosmetics.fi

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen versio.

Rekisterinpitäjä

EmMi Cosmetics Oy
Y-tunnus: 2913674-5
Sähköposti: info@emmicosmetics.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Sonja Tammentie
puh: 0400 544 303
info@emmicosmetics.fi

Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste

Yrityksen asiakkaiden tiedoista koostuva rekisteri, jota käytetään tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen hoitoon, laskutukseen ja tiedottamiseen. Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen säilymisen ajan tai siihen saakka, kun asiakas pyytää niiden poistamista.

Tietojen keräämisen perusteena on tarve kaupankäynnissä edellytettävän sopimuksen täytäntöön paneminen (verkkokauppatilaukset ja muut tuote-/palvelutilaukset) sekä tiedottaminen asiakkaille yrityksen osalta.

Asiakkaillamme on mahdollisuus tilata erikseen sähköpostitse lähetettävä uutiskirjeemme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Asiakas itse rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi ja antaa tarvittavat tiedot itse.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan asiakkaista seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tehdyt tarjoukset ja tilaukset
 • Laaditut sopimukset ml. huoltosopimukset
 • Laaditut laskut
 • Toteutuneet hoidot ja hoitoihin liittyvät tiedot
 • Takuukorttitiedot

Rekisterin tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja tai rekisterin muita tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen mukaisesti.

Rekisterin tietojen suojaus

Asiakkaiden tilaushistoriaan liittyvää paperista aineistoa säilytetään lukittuna yrityksen tiloissa.

Sähköinen rekisteri on ulkopuolisen palveluntarjoajan (webhotellin) serverillä.

Tietojen säilytysaika

Asiakkuuden kesto tai kunnes asiakas pyytää poistamaan tiedot rekisteristä.

Profilointi

Rekisterin henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy omiin rekisterin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot yrityksen asiakaspalveluun.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.
 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen kerääminen on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 3. rekisterin henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista, rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus viranomaisille

Henkilötietojen kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen info@emmicosmetics.fi. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi suosittelemme kirjoittamaan viestin aihe kenttään ”Tietosuojakysely”.